Yatırım alacak bir INC nelere dikkat etmeli?

Amerika’da yatırım alacak bir şirket Articles of Incorporation isimli şirket temel bilgilerinin ve hisse sayılarının yer aldığı bir belgeye sahip olmalıdır. Bu belgede ihraç edilecek hisse sayısı da yazar.
Bylaw denen operating agreement benzeri hisse senetlerinin nasıl ihraç edileceği, yönetim kurulu toplantılarının ne zaman yapılacağı gibi ayrıntıları içeren belge olmalıdır. 
Bu belgelerin bir hukukçu tarafından hazırlanmasına dikkat edilmelidir.