Wyoming ve Los Angeles'ta şirket kuruluşu nasıl gerçekleşir?

California Eyaleti

1) Annual Tax
- California eyaletinde LLC kurulan tarihten itibaren dördüncü ayın 15. gününe kadar ödenmesi gereken 800$ Annual Tax vardır. Daha anlaşılır olması açısından örnek verecek olursak, 18 Haziran’da kurulan bir LLC için Annual Tax son ödeme tarihi 15 Eylül olacaktır.
- Bu vergiyi her yıl ödemek zorunludur.
- LLC’nin iş yapmaması halinde dahi Annual Tax'in ödenmesi gerekir.
- 1 Ocak 2021 ve 1 Ocak 2024 yılları arasında kurulan LLC’ler için istisna getirilmiştir ve ilk yıl için Annual Tax alınmamaktadır.

2) LLC Fee
California’da yıllık 250.000$ üzerinde geliri olan LLC’ler için eyalete her yıl ödenmesi gereken bir fee vardır.

250.000$-499.999$——>900$ Fee
500.000$-999.999$——>2.500$ Fee
1.000.000$-4.999.999$——>6.000$ Fee
5.000.000$ ya da fazlası——>11.790$ Fee

3) State Income Tax
Bu vergi, Federal Income Tax’ten farklı olarak California eyaletine ödenen bir gelir vergisidir. Bu gelir vergisinin oranı gelire göre ve kişinin medeni durumuna göre %1 ile %12 arasında değişmektedir.

California eyaletinde yaşama ve yaşamama durumu vergi mukimliği açısından değişikliğe sebep olur. Vergi yılı boyunca dokuz aydan fazla yaşama halinde ya da ayrılma planı olmadan kalma halinde olan kişiler California eyaletinde California içinde ve dışında elde edilen tüm gelirler için Income Tax öderler. 

California’da yaşamayan ancak oradan gelir elde eden kişiler ise California’dan elde ettikleri gelir üzerinden Income Tax öderler.

Yarı yılda yaşayanlar ise yaşadıkları dönem süresi için eyalet içi ve dışı tüm gelirleri üzerinden income tax öderler. (part-time resident)

4) Sales Tax
California’da Sales Tax oranı %7.25’tir. California eyaleti’nde satın alınan hizmetler ve ürünler için ücrete ek KDV benzeri bu vergi alınır.

Wyoming Eyaleti

Wyoming’te California eyaletinden farklı olarak State Income Tax ve Annual Tax bulunmamaktadır. Yalnızca California ve diğer tüm eyaletler gibi Federal Income Tax öderler.

1) Sales Tax
Wyoming’te alınan hizmetler ve ürünler için ücrete ek ortalama olarak %5.22 oranında KDV benzeri vergi ödenir.


Buraya kadar Wyoming kulağa daha mantıklı gelse de California eyaleti, California’da yaşayan (yukarıda bahsedildiği gibi resident) ve başka eyalette LLC’si olan kişilerin California eyaletine kayıt yaptırmasını ve her sene Annual Tax'i ve State Income Tax'i ödemesini bekliyor. Bu da aslında müşterinin Wyoming’te kurulan LLC için vergi avantajlarından yararlanamaması anlamına geliyor. Çünkü LLC’nin California eyaletinde yaşayan biri tarafından yönetilmesi California’da iş yapıyor sayılmak için bir sebep sayılıyor ve vergiden sorumlu oluyor.