Wyoming, Florida ve Texas'ta imtiyaz vergisi nasıldır?

Franchise Tax (İmtiyaz Vergisi) terimi, bazı eyaletlerde iş yapmak isteyen belirli işletmeler tarafından ödenen bir vergiyi ifade eder. Bir franchise vergisi uygulayan belirli eyaletler arasında Delaware, Alabama, Arkansas, Illinois, Georgia, Louisiana, Missouri, Mississippi, North Carolina Oklahoma, New York, Texas, Tennessee, Pennsylvania ve West Virginia yer alır. Florida'da Franchise Tax alınırken, Wyoming'te Franchise Tax alınmamaktadır. Teksas'ta ise; Teksas'ta kurulan veya Teksas'ta iş yapan her vergiye tabi kuruluş, Franchise Vergisi beyan etmeli ve ödemelidir. Yani corporation veya LLC olması fark etmeksizin, Teksas'ta kurulmuş şirketler Franchise Tax'e tabidir.

Her eyalet, Franchise Vergisi'ni farklı şekilde hesaplar. En yaygın hesaplama yöntemleri şunlardır: İşletmenin net değerinin bir yüzdesi, eyalet sınırları içinde bulunan işletmeye ait taşınmaz veya kişisel mülkün defter değerinin yüzdesi, işletmenin sermaye stokunun değerinin yüzdesi, vergiye tabi tüm işletmeler için sabit bir ücret.