Vergi beyanı için İngiltere'de tarih var mıdır?

Birleşik Krallık'ta belirli bir son ödeme günü yoktur. Şirketin kurulduğu tarihten itibaren 12 ay sonra o şirket için vergi zamanı başlamaktadır. (VAT için konu biraz daha farklıdır, çünkü 3 aylık dilimler halinde ödenebilmesi mümkündür ve bunun periyodunu mükellef kendisi seçebilir. Örneğin 3 aylık, aylık veya yıllık şekilde planlama yapılabilir). Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) ise şirketin kurulduğu tarihten itibaren 1 yıl sonra verilmelidir. Buna müteakiben 9 ay da vergi beyanı için süre verilmekte ve bu durumda toplam olarak şirketin kurulduğu tarihten itibaren 21 ay sonra vergi beyanı için süre dolmaktadır. Netice olarak her şirket özelinde farklı tarihler işlemektedir.

Geç beyanda bulunmanın kademeli şekilde artan bir cezai sistemi bulunmaktadır.

- 1. Gün: Ödenmesi gereken tarihin geçirilmesi itibariyle otomatik olarak ilk gün 100 pound ceza yazılır. Herhangi bir ödenecek vergi bulunmaması ve hatta tüm vergilerin ödenmiş olması ama beyanın yerine getirilmemiş olması senaryolarında dahi beyan geciktiyse ceza kesilir.


- 3 ay gecikme: 3. Aya kadar her gün için 10 poundluk günlük ceza öngörülmüştür. Bu günlük cezalar maksimum 900 pound olabilir.


- 6 ay gecikme: 6 aya kadar 300 pound veya vergi faturasının %5’i tutarında bir ceza yazılır.


- 12 ay gecikme: 12 ay geciken beyanlar için yine 300 pound veya yine %5 tutarında ceza yazılır. Bazı durumlarda vergi borcunun %100’ü tutarında ceza ile karşılaşmak dahi mümkündür.