Şirket ortakları hissesi kadar mı vergi öder?

Evet, her ortak kendi hissesi ve sermaye kazancı oranında vergi beyan etmektedir.

Üç ortağın (A, B ve C) yıllık 100.000 dolar karı bölüştüğünü hayal edelim. A ortağının %60'ı, B ortağının %25'i ve üçüncü ortağın da %15 hissesi vardır. Sırasıyla 60.000 dolar, 25.000 dolar ve 15.000 dolar tutarında vergilendirileceklerdir. Bu da, A ortağının, B ve C ortaklarının temel oranına kıyasla en azından daha yüksek Gelir Vergisi oranına sahip olacağı anlamına gelir.