Şirket kapanış süreci ne kadar sürüyor?

Şirket kapanış işlemleri, tasfiyesiz ve tasfiyeli olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Tasfiye işlemleri sonucunda şirketlerin kayıtları ilgili sicillerden silinmekte, tüzel kişiliği sona ermekte ve faaliyetlerine son vererek tüm hesaplarını kapatmaktadırlar. Şirketin iflas etmesi sonucunda da aynı şekilde şirketin varlığı ortadan kalkar.

Tasfiyeli Şirket Kapatma

Kapanış işlemleri en kolay şekilde gerçekleşen işletme türü şahıs işletmeleridir. 

Şirketini kapatacak olan kişilerin, ticaret sicil müdürlükleri ve vergi dairelerine bildirimde bulunması gerekir. 

Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan tasfiye isteği ile birlikte şirket sahibi kişiler, en az 6 aylık süre ile işlemlerine devam eder. Şirket tasfiye sonuçlanıncaya kadar yalnızca tasfiye amacıyla varlığını sürdürür.

Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Tasfiyesiz şirket kapatma süreci de en az 1 yıl sürmektedir. Şirketlerin borçlarını ödeyememesi gibi durumlarda şirket kapatılma süresi uzayabilmektedir.

Tasfiyesiz şirket kapatma hallerinde, tasfiyenin başlangıcı ilgili mahkemenin iflas kararına göre belirlenir.