Ortaklardan birinin SSN'i varsa diğerleri de ITIN almalı mı?

SSN'i olan ortak kendi vergi beyanından sorumlu iken, diğer ortaklar da ayrı ayrı kendi beyanlarını yapacakları için ITIN almaları gerekmektedir. Yani evet, her bir ortak için ayrı ayrı ITIN numarasına ihtiyaç vardır.

ITIN, IRS tarafından verilen bireysel vergi kimlik numarası iken SSN, sosyal güvenlik numarası işlevini görür.