Operating Agreement (İşletme Sözleşmesi) nedir?


LLC'lerde iç işleyişin belirlendiği Operating Agreement adlı dokümanda aşağıda sayılan başlıkların ve detayların yer alması gerekmektedir:


- LLC adı,
- Şirketin sahipleri (Ortakların kimler olduğu, hangi oranlarda payları olduğu, oy haklarının paylarıyla mı orantılı olacağı vb)
- Şirket yapısı (Şirketin alacağı kararların kimin tarafından yürütüleceği, birden fazla kişi olması durumunda da bunların kimler olduğu)
- Ortakların ve menajerlerin sorumlulukları (Söz sahibi kişilerin kimler olacağı ve oy haklarının bulunup bulunmadığı, hangi işlerde kimin sorumlu olacağı gibi)
- Oy hakkı ve sorumluluğu (Herkesin eşit oy hakkı olup olmayacağı, hissesi fazla olanın daha fazla oy hakkı olabilmesi veya bunun hisseden bağımsız ele alınması)
- Kar dağıtımı (Kimin hangi payından ne kadar kar payı alacağı, yılın hangi zamanında bu kar payları dağıtılacak)
- Toplantı ayarlama (Zorunlu yönetim kurulu toplantılarının ne zaman ve hangi usulde yapılacağı)
- Hisselerin alımı ve satımı (Ortaklıktan çıkacak kişilerin paylarının akıbeti ne olacak, ne kadarlık bir hisseye sahip olunca söz hakları doğacak)
- Halefiyet kuralları (Ortaklardan birinin ölmesi durumunda payı ne olacak, miras bırakanın payı aile üyelerine geçecek mi veya geçmeyecekse diğer ortaklara hangi oranda bölünecek)
- Şirketin kapanması süreci
- Single-member LLC statüsü
- Severability Provision (Sözleşmedeki bir veya birkaç maddenin geçersiz olması durumunda sözleşmenin tamamının geçersiz olmaması için sözleşmeye eklenmesi gereken bir madde)

Ayrıca Operating Agreement sözleşmesinin hazırlanmasının akabinde tüm ortak ve direktörlerin bu sözleşmeyi imzalaması şarttır. Bunun ıslak imza olma şartı bulunmamakla birlikte e-imza ile de imzalanması mümkündür. (Hangi e-imza firması olduğu önemli)

Son olarak Maine, New York, Missouri, California eyaletlerinde kurulacak şirketlerin daha kuruluş aşamasında operating agreement hazırlayıp bunu usulüne uygun eyaletteki yetkili otoriteye bildirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu eyaletlerde kuruluş yapılacak şirketler için halihazırda bir Operating Agreement taslağı oluşturup bulundurmakta fayda vardır.