Ohio eyaletinde bir LLC hangi vergilerden sorumludur?

-Commercial Activity Tax (Ticari Faaliyet Vergisi): Ohio’da ticari faaliyette bulunan her türlü şirket bu ticari faaliyet vergisinden sorumludur. 150.000$ gelire kadar vergi alınmaz. 
 
Yıllık Brüt Gelirler Ticari Faaliyet Vergisi
150.000 dolardan az Vergiden muaf
150.000 $ – 1 milyon $ 150 $ vergi
1 milyon dolar – 2 milyon dolar 800 $ vergi
2 milyon dolar – 4 milyon dolar 2.100 $ vergi
4 milyon doların üzerinde 2.600 $ taban vergi + brüt gelirlerin %0,26'sı
 
-State Income Tax: Ohio’da eyalet bazlı gelir vergisi bulunmaktadır.
 
Ohio Vergilendirilebilir Gelir Vergi Hesaplaması
0 $ – 26.050 $ %0
26.051 Dolar – 46.100 Dolar 360,69 $ + 26,050 $ üzerindeki fazlalığın %2,765'i
46.100$-92.150$ 915,07 $ + 46.100 $ üzerindeki fazlalığın %3,226'sı
92.150$ – 115.300$ 2.400,64 $ + 92.150 $ üzerindeki fazlalığın %3,688'i
115.300 dolardan fazla 3.254,41 $ + 115.300 $ üzerindeki fazlalığın %3,990’ı

-Satış Vergisi: %5,75 oranındaki satış vergisinin LLC sahibi tarafından tahsil ve beyan edilmesi gerekmektedir.