Nevada eyaletinde vergi sistemi nasıldır?

Kural olarak Nevada'da bir şirket kurarken bu eyalette iş yapabilmek için ilk olarak Secretary of State'den bir eyalet işletme ruhsatı yani "state business license" alınması gerekmekte ve bu lisansın her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Bu lisansın ücreti birçok şirket türü bakımından 200$, corporationlar için 500$'dır.

Diğer birçok eyalette olduğu gibi, Nevada'da da bir yıllık rapor "annual report" mevcuttur. Bu rapor online olarak "filing" edilebilir ve filing ücreti 150$'dır. 

Nevada eyaletinde corporationlar bakımından State Income Tax (Gelir Vergisi) bulunmamaktadır, ek olarak Kişisel Gelir Vergisi (Personal Income Tax) de yoktur.