Multi-member LLC'ler ITIN numarasız beyanname verebilir mi?

Multi-member LLC'lerde, vergi beyanında bulunabilmek için ortakların ITIN numarası gerekmektedir. ITIN başvuru formu, vergi beyanı ile birlikte gönderebilmektedir.

Multi-member LLC'ler ve ıncorporationlar; yeni kurulmuş ve hiçbir ticari faaliyet göstermemiş, hiçbir gelir elde etmemiş, hiçbir transaction gerçekleştirmemiş olsa dahi her halükarda vergi beyan döneminde vergi beyanında bulunması gerekmektedir.