LLC tek ortaklı şirketimi devredebilir miyim?

Evet, satabilirsiniz fakat satmadan önce bir avukat ile anlaşıp Bill of Sale adı verilen bir  sözleşme hazırlamanız gerekmektedir. Bu belge, sahip olduğunuz mülkiyeti bir ödeme veya borçlanma karşılığında devrettiğinizi gösterir. Bu belgenin noter tarafından onaylanması gerekir. 

Yani limited şirket hisse devir işlemleri yazılı şekilde ya da noter tarafından onaylanarak yapılır. Limited şirkette hissesi olan kişi söz konusu hisseleri devretmek istediği zaman hisse devir sözleşmesi hazırlanmalı ve taraflarca imzalanmalıdır, imzalanan bu sözleşmenin noter tarafından da onaylanması gerekir.