İngiltere'de vergi beyan döneminde beyan vermezsem ne olur?

5 Nisan 2022’den 6 Nisan 2023 vergi dönemi aralığında doğan ve ödenmemiş/bildirilmemiş gelir vergilerinin ödenmemeye devam etmesi sonucunda kesilecek ceza öncelikle vergi borcunun boyutuyla paraleldir. Bunun harici olarak bildirilmediği tespit edilen vergi beyannameleri bakımından direkt olarak 100 pound bir ceza kesilir. Bunun ardından vergi beyannamesinin reasonable excuse’a (geçerli sebep) dayanması durumunda HMRC ile uzlaşmak mümkündür. Fakat eğer kasti olarak vergi beyannameleri saklanıyor veya elde edilen ticari gelirler bile isteye kayıt dışı tutuluyorsa İngiliz hükümeti bu işlemleri tax evasion (veri kaçakçılığı) olarak adlandırmaktadır. Bu durumda ise mahkeme summary conviction (seri yargılama tarzı jürisiz bir yargılama türü) ile 6 aylık hapis cezası veya 5.000 pound bir ceza kesebiliyor. Bu cezanın üst sınırı ise 7 yıl hapis veya unlimited fine'dır. Özet olarak herhalukarda ilk aşamada 100 pound cezanın kesin olması ve ekstrem denilebilecek cezalar verilmesi mümkündür.

İngiltere’de non-resident bulunan bir kişinin aldığı vergi cezalarının icrailiği bakımından ülkesellik ilkesi geçerlidir. Her ülke kendi egemenlik sınırları içerisinde işlenen suç ve ihlaller bakımından yargılama yürütebilir. Fakat örneğin vergi kaçakçılığında veya kara para aklama suçlarında durumun ehemmiyeti ve boyutu önemlidir çünkü yeri geldiğinde uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde hükümlü kişilerin iadesi söz konusu olsa da çok daha ağır suçlar (soykırım, insanlığa karşı suç vs.) bakımından uygulanabilmektedir. Son olarak beyanda bulunmayan kişinin İngiltere sınırları içerisinde bir malvarlığı varsa bu durumda HMRC’nin müdahale etmesi de söz konusu olabilecektir. Sonuç olarak Türkiye’de yaşayan ve İngiltere’de aktif bir malvarlığı bulunmayan kişilerden HMRC’nin tahsilat yapabilmesi pek mümkün gözükmemektedir.

VAT konusunda ise bilindiği gibi mükellefin yıllık gelirinin 85.000 pound’u geçmesi durumunda VAT bildiriminin zorunlu olduğu sabittir. Bunun yanında 1 Ocak 2023 itibariyle VAT bildirimleri sonucunda doğacak cezalar bir puan sistemine tabi tutulmuştur. Kişinin hesap döneminin yıllık, 3 aylık veya aylık olmasına bağlı olarak bir ceza puanı sistemi vardır. Örnek vermek gerekirse yıllık dönemli geciktirmelerde 2, aylık dönemlerdeki gecikmelerde ise 5 ve üç ayda birlik hesap döneminde ise 4 ceza puanı verilir. 4 ceza puanına ulaşan kişi veya şirketlere 200 pound ceza kesilir. Buna ek olarak arka arkaya oluşan gecikmelerde 200+200=400 pound gibi bir ceza kesilebilir. Yani her alınan 4 puana 200 pound’luk bir ceza sistemi öngörülmüştür. Son olarak 85.000 pound sınırın altında kalan ama önümüzdeki ay bu sınırı aşması muhtemel veya öngörülebilir olan durumlarda hemen o ayı takip eden sonraki ay içerisinde VAT kaydının yapılması mecburidir. Bunun harici yine bu 85.000 sınırın altında kalan durumlarda da VAT kaydı yapılması önerilmektedir.