İngiltere'de hangi tutarın üstünde stopaj ödemeye başlarım?

Burada bahsi geçen konu İngiltere’de Tax-Free Personal Allowance diye geçmektedir. Söz konusu uygulama uyarınca kişilerin gelirlerinin vergilendirilebilmesi için bir sınır bulunmaktadır. Bu sınır ise halihazırda £12.570 olarak belirlenmiştir. Bu sınırı geçmeyen gelirler için vergi ödenmeyecektir. Yani £0-12.570 arası %0 vergi oranı uygulanmaktadır. Bu tutarın üzerine geçildiği andan itibaren kademeli olarak artan vergi oranları bulunmaktadır.


Bu kapsamda;
- 12.570-50.270 pound arası tutarlarda gelirin %20’si,
- 50.271-150.00 pound arası %40
- 150.000 pound üzerine ise %45 oranında

vergilendirme uygulanacaktır.