İngiltere şirketi Türkiye'deki şirketin sahibi olabilir mi?

Yabancı bir tüzel kişiliğin Türkiye’de şirket kurması Türklerin şirket kurması süreciyle aynıdır. Son düzenlemerle birlikte bütün şirket türlerinin kurulabilmesi mümkündür. Süreç Türk vatandaşlarının şirket kurmasına benzer şekilde ilerler, sadece noter ve tescil işlemlerinde prosedürel farklılıklar oluşabilmektedir. Ayrıca tüm hazırlık belgelerinin ve noter evraklarının hazırlanmasında ilgili ülkede noterde apostil şerhinin düşülmesi gerekmektedir. Son olarak, İngiltere’de bulunan şirkete direktör olarak atanan kişinin Türkiye’de kurulacak şirkete müdür olması ile ilgili sınırlamalar vardır.