INC şirket yapısında her ortak ITIN almalı mı?

Evet, her bir ortak için ayrı ayrı ITIN numarası alınması gerekir. S Corporation'larda 1120S formuna ek olarak Schedule K-1 formu da doldurulur. Bu formda pay sahiplerinin SSN ya da ITIN numarası da girilmelidir. C Corporationlarda ise şirket için kurumlar vergisi beyanında bulunup temettü dağıtıldıktan sonra pay sahiplerinin kişisel vergi beyanında bulunması gerekmektedir. Bunun için de yine ITIN numarası gerekmektedir.