Hiç satış yapılmasa bile beyanname verilmeli mi?

Evet, hiç ürün veya hizmet satışı yapılmasa dahi şirket kuruluşu gerçekleştikten 1 yıl sonra kurumlar vergisi beyannamesi boş da olsa verilmelidir. Kurumlar vergisi beyannamesi, vergi mükellefi olan kurumların ödemesi gereken vergi tutarını beyan ettiği evraklardır.