Gelir elde etmeyen şirketler vergi beyanında bulunmalı mı?

Yeni kurulmuş ancak henüz iş yapmamış bir LLC'nin o yıl boyunca geliri veya gideri olmamasına rağmen gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekebilir.

LLC için Vergi Beyannamesi Gereksinimleri:

LLC'nin vergilendirilme şekline bağlıdır.

1- Bir LLC'nin yalnızca bir sahibi ("üye/member") varsa (yani single-member LLC ise), IRS federal gelir vergisi amaçları için bunu otomatik olarak dikkate almaz. LLC'nin üyesi, LLC'nin gelir ve giderlerini kişisel vergi beyannamesi üzerinden bildirmelidir. Ancak non-residentların zaten ABD'de kişisel vergi beyannamesi vergi zorunluluğu bulunmamaktadır.

2- Bir LLC'nin iki veya daha fazla üyesi varsa, IRS bunu otomatik olarak bir ortaklık (yani partnership) olarak değerlendirir. LLC, bilgilendirme amaçlı bir ortaklık vergi beyannamesi hazırlar ve üyeler ayrıca LLC'nin gelir ve giderlerini kişisel vergi beyannamelerinde bildirmelidir. Aynı şekilde burada da non-residentlar bakımından kişisel vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Tek üyeli bir LLC'nin (single-member LLC) herhangi bir ticari faaliyeti yoksa ve düşülecek herhangi bir masrafı yoksa, üyenin "LLC'nin gelirini bildirmek için" C Çizelgesi (Schedule C) dosyalaması gerekmez. (Çizelge C vergi formu, Form 1040'ta bildirilen net karı belirlemek için tek mal sahibinin (single-member'ın) işletme gelirini ve giderlerini birleştirmek için kullanılan çizelgedir.)

Bir LLC Ortaklığı (LLC Partnership) için Vergi Beyannamesi Gereksinimleri:

Bir ortaklık olarak vergilendirilen bir LLC (LLC partnerships), diğer herhangi bir ortaklıkla aynı federal gelir vergisi beyannamesi verme gerekliliklerine tabidir. LLC, yıl içinde herhangi bir gelir elde etmediği ve kesinti veya kredi olarak talep edeceği herhangi bir masrafı olmadığı sürece, 1065 vergi formu üzerinden bilgilendirici bir ortaklık vergisi beyannamesi sunmalıdır.

Bir LLC Corporation için LLC Vergi Beyannamesi Gereksinimleri: 

Şirketlerin, dikkate alınmayan kuruluşlardan veya ortaklıklardan farklı vergi beyannamesi gereksinimleri vardır. Tüm kurumlar (corporations), gelirleri olmasa bile kurumlar vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdür. Bir LLC, vergi amaçlı bir şirket olarak muamele görmeyi seçtiyse, LLC yıl boyunca herhangi bir işle uğraşmasa bile federal gelir vergisi beyannamesi vermelidir. LLC'nizin herhangi bir ticari faaliyeti olmasa bile, LLC vergi beyannamesi durumunuzu ve federal gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olup olmadığını anlamak önemlidir. Gerekli iadeleri zamanında yapmak, LLC'nizin para cezalarından ve cezalardan kaçınmasına yardımcı olacaktır.