Florida'daki C-Corp hangi vergileri öder?

ABD’de bir işveren eğer bir işçi ile anlaşıp onunla çalışmaya başlarsa;
 
- Federal düzeyde 2 ayrı sigorta ve vergi,
- Çoğu eyalette bulunan 2 ayrı kalemde alınan işsizlik ve sosyal vergiler
 
gibi vergileri ödemekle yükümlüdür. Florida özelinde de bu durum böyledir. 
 
İşverenin, bulunduğu Florida eyaletine bağlı olarak, federal ve eyalet düzeyinde 4 ayrı vergi de beyan etmesi gerekir.
 
1- Federal Sigorta Katkı Payı: Bu vergi işveren ve işçi arasında bölüştürülmektedir. Türkiye'deki SGK ödemeleri gibi düşünülebilir. İşçinin yıllık maaşının %15.20’sine tekabül etmektedir. Fakat bunun yarısını işveren diğer yarısını da işçi ödediği için oran %7.65’dir. 
 
2- Federal İşsizlik Vergisi: İşçinin yılın ilk 7.000 dolar seviyesine erişmesini müteakip %6 oranında işveren tarafından ödenmesi gereken vergidir. Tax return döneminde bu verginin iadesi IRS tarafından yapılabilmektedir.
 
3- Florida İşsizlik Vergisi: Çeyrek başına 1.500 dolar veya yılın 20 haftası bir işçiyle çalışılması gibi durumlarda doğan vergidir. Yeni işe başlayan işçilerde bu oran %2.7’dir. 
 
4- Florida İş Kazası Tazminat Ödeneği: 4 veya daha fazla işçi çalıştırılması durumunda kesintiye gidilmesi gereken bir ödenektir. Ödenen her 100 dolarda 1.50 dolar civarındadır. Fakat tutar ve şartlar endüstriyel farklılıklara göre değişir.