Federal gelir vergisinde vergilendirme nasıl olur?

Bu soruyu S Corp ve C Corp olarak ayırarak cevaplamak gerekiyor.
  • C CORP: Bu şirket tipinde şirket karı üzerinden 2023 için %21 kurumlar vergisi ödenir. Ardından kalan kar, pay sahiplerine dağıtıldıktan sonra pay sahipleri bu temettüyü de ekleyerek bilinen kişisel gelir vergisi beyanında bulunmalıdır. Kurumlar vergisi ise sabittir. Bu şirket tipinde pay sahibi limiti yoktur. Şirketler ve non-resident alien'lar bu şirkette pay sahibi olabilir. Yani halka arz düşünülüyorsa C Corporation kurulmalıdır. Bu şirket tipinde, şirket pay sahiplerinden ayrı bir varlığa sahiptir ve pay sahipleri şirketin borçlarından sorumlu değildir.
  • S CORP: Bu şirket tipinde kurumlar vergisi ödenmemektedir. C Corp’tan farklı olarak şirketin geliri ve gideri payı oranında pay sahiplerine geçer ve pay sahipleri kişisel vergi beyannamesinde bulunarak beyanda bulunur. S corpların 100’den fazla hissedarı olamaz ve NON-RESIDENT ALIENLAR, ŞİRKETLER VE ORTAKLIKLAR S CORP HİSSEDARI OLAMAZ. Resident alienların şirket hissedarı olması mümkündür.