Delaware'deki C-Corp'larda hisse sayısının önemi var mıdır?

Delaware eyaletindeki corporationlar iki tür Franchise Tax hesaplama yönteminden birini seçebilirler. Bunlar;

1) Kayıtlı Sermaye Metodu (The Authorized Shares Method)

5000 ve daha az hissesi bulunan bir şirket 50$ Annual Report Fee + 175$ tax öder.
5001-10.000 hissesi bulunan bir şirket 50$ Annual Report Fee + 250$ tax öder.
Bunlara ek olarak her 10.000 hisseye ek olarak 85$ tax ödenir.
Maksimum Franchise Tax 200.000$’ dır.

Örneğin: 10.005 hissesi bulunan şirket 250$+85$= 335$ tax ödeyecektir.
100.000 hissesi bulunan şirket 250$+(9x85$)=1015$ tax ödeyecektir.

2) Kabul Edilen Nominal Hisse Değeri Metodu (Assumed Per Vale Cer Capital Method)

Bu metot ile Franchise Tax hesabı için üç değere ihtiyaç vardır.
İhraç Edilen Hisse Miktarı (Issued Shares) : İhraç edilen hisseler bir şirketin yatırımcılar için yedekte tutulan toplam stok hisselerini ifade eder.
Şirketin Toplam Brüt Varlıkları
Şirketin Toplam Hisse Miktarı

Bu metodun hesaplanması fazlasıyla karışık, internette buna özel calculatorlar var.
Bu metot ile ödenecek vergi minimum 400$’dır. Buna ek olarak 50$ Annual Report Fee ödenmelidir.

Örneğin; 50.000.000$ brüt sermayesi olan, 20.000.000 toplam hissesi ve 15.000.000 ihraç edilmiş hissesi bulunan bir şirket için:
-50.000.000$/15.000.000= 3,333333 (virgülden sonra 6 basamağı alıyoruz yalnızca)
-3,333333 x 20.000.000= 66.666.660$
-66.666.660$/1.000.000=66,66666 yuvarlıyoruz 67’ye ve 67x400$=26.800$ tax (Her zaman 1.000.000’a bölüp, yuvarlayıp 400$ ile çarpıyoruz).

Şirketler bu iki vergi hesaplama yönteminden birini seçip, daha düşük vergi ödemesini gerektiren metodu seçme hakkına sahiptir.