Corporationların federal gelir vergisi nasıldır?

Corporation tipi şirketler, diğer ticari yapılardan farklı şekilde vergilendirilir: Bir şirket, kâr üzerinden kendi gelir vergisini ödemesi gereken tek işletme türüdür. Bir şirket (corporation), sahiplerinden ayrı bir tüzel kişilik olduğu için, şirketin kendisi işletme gideri olarak düşemeyeceği tüm kazançlar üzerinden vergilendirilir. Corporation'lar, kurumlar vergisi beyannamesi (Corporate Tax Return) doldurmalı, IRS Form 1120 vermeli ve herhangi bir kar üzerinden kurumlar vergisi (Corporate Income Tax) oranında vergi ödemelidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketler, vergiye tabii olan gelirlerinin yüzde 21'i oranında federal kurumlar vergisi öderler. Nevada, Ohio, Texas ve Washington'da şirketler, kurumlar vergisi yerine brüt gelir vergisine (Gross Receipts Tax) tabidir. Delaware, Oregon ve Tennessee, şirket gelirlerine bir vergi ve brüt gelirlere ayrı bir vergi uygular. Kurumlar vergisi beyannamesi genellikle kurumun vergi yılını takip eden dördüncü ayın 15'inci gününe kadar verilir. Şirketler, vergi ödeme zamanlarına göre ikiye ayrılırlar: Takvim yılına göre vergi ödeyen şirketler için dört ödeme Nisan, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15. gününe kadar yapılmalıdır. Mali yıla göre vergi ödeyen şirketler içinse dört ödeme vergi yılının dördüncü, altıncı, dokuzuncu ve on ikinci aylarının 15. gününe kadar yapılmalıdır.