Corporationlar yılda kaç kez vergi beyanında bulunmalı?

Corporation tipi şirketler yılda 4 defa vergi beyan etmelidir. Vergi yılının 4, 6, 9. ve 12. aylarının 15. gününe kadar IRS'ye üç ayda bir ödeme yapılmalıdır. Yani bir şirketin vergi yılı olarak takvim yılını kullanması durumunda, vergi ödemeleri 15 Nisan, 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık tarihlerinde yapılır.