Birleşik Krallık'ta kurumlar vergisi sistemi nasıl işler?

Birleşik Krallık'ta kurumlar vergisi ödenmesi şahıs şirketleri haricindeki diğer tüm şirketler için bir zorunluluktur. Bizim kuruluşunu sağladığımız Private Limited Company de bu şirket tiplerinden birisidir. 

3 tür gelir Kurumlar Vergisine tabidir. Bunlar;

-       Standart ticari gelirler (trading profits) 

-       Yatırımlar

-       Alındığı veya piyasa fiyatından yüksek fiyata satılan varlıklar. Örneğin hisse senedi satılması veya ticari amaçla gerçekleşen alım-satım işlemleri bu duruma birer örnektir.

Bizim müşterilerimizin UK’de şirket veya şube kurması durumunda ödemeleri gereken kurumlar vergisi barem ve tutarları aşağıdaki gibidir;

 

Vergilendirilebilir Kâr

Corporation Tax Oranı

> £250.000

25%

< £50.000

19%

£50.000 ve £250.000 arası

26,5% (Marginal rate)

 

Corporation tax hesaplamasında yukarıda da görüldüğü üzere 3 adet vergi baremi bulunmaktadır. Basit bir hesaplamayla siz de ödemeniz gereken corporation tax oranını bulabilirsiniz. Örneğin, giderler düşüldükten sonra  yıllık £100.000 gelir elde ettiğinizi düşünürsek ilk vergi baremi olan £50.000 için %19 oranında bir hesaplamaya gidilecektir. Bu tutar da £9.500 etmektedir. Geriye kalan £50.000 için ise diğer barem olan %26.50 oranı uygulanacaktır. Bu durumda da diğer vergi bareminden £13.250 tutarında bir vergi ortaya çıkacaktır. Bunları topladığımızda ise toplam vergi yükümlülüğünüzü görebilirsiniz. Yani £100.000 tutarında bir gelir için £22.750 vergi ödemeniz gerekecektir. 

İngiltere’deki şirketlerden hisse alınması veya temettünün bozulması durumlarında ortaya bir de temettü vergisi çıkmaktadır. Bu vergi de maksimum %33’e kadar çıkabilmekte olup gelir vergisinin içerisinde ayrı bir kalem olarak beyan edilecektir. Fakat non-resident şirket sahiplerinin bu vergiyi ödemesine gerek yoktur, çünkü yabancı kişiler için temettü gelirleri "disregarded income" olarak nitelendirilmektedir. Yani bu tip gelirlerden gelir vergisi ödenmez. Müşterilerimiz de gelir vergilerini TR’de beyan etmektedir. Dolayısıyla temettü vergisinin ödenmesi de söz konusu olmayacaktır.

Temettü vergisinin beyan zamanı da gelir vergisi ile aynı zamandır fakat tekrar belirteyim ki bu sadece resident’lar için geçerli olan bir durumdur.