Amerika'daki para Türkiye'ye nasıl aktarılabilir?

Amerika ile Türkiye arasında, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için Çifte Vergilendirmeyi Önleme amaçlı bir anlaşma vardır. Bununla birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 33’te de yurt dışında ödenmiş olan vergilerin mahsubu düzenlenmiştir.


-Yabancı ülkede bu kazançlar üzerinden ödenen verginin kurumlar vergisi ve benzeri bir vergi olması gerekiyor. KDV benzeri vergilerinin mahsubu mümkün değildir.

-Mahsup işlemi için, ilgili ülkedeki yetkili makamlardan, yani vergi dairelerinden verginin ödendiğine dair bir belgenin alınması gerekir. Ardından alınan bu belge o ülkedeki Türk elçilik veya konsolosluklarına tasdik ettirilmesi gerekir. Bu belge beyanname sırasında kullanılır. Para, Türkiye hesabına aktarıldığında bloke konabilir, vergi dairesi paranın kaynağını sorabilir. Belge bu anlamda da gereklidir.

-Mahsup işlemi, vergi beyannamesi sırasında yapılır ve mahsup edilecek vergi tutarının da bir sınırı vardır. Buna göre, mahsup edilecek vergi tutarı, hiçbir şekilde yurt dışında elde edilen kazançlara Türkiye’de geçerli olan vergi oranının uygulanmasıyla bulunacak vergi tutarını geçemez. Örneğin: Türkiye’de 250.000 TL vergi ödemesi gerekiyorsa, yurt dışında ise 300.000 TL vergi ödenir. Bu örneğe göre; yurt dışında ödenen 300 bin liralık verginin 50 bin lirası Türkiye’de hesaplanan vergiden mahsup edilemez.

-Üç hesap dönemi de geçtikten sonra mahsup yapılması mümkün değildir.