ABD'de gümrük vergi sistemi nasıl işlemektedir?

ABD’de gümrük vergisi için sabit bir oran bulunmamaktadır. Gümrük vergisi oranları, ithal edilen ürünün türüne, değerine ve bazen de menşei ülkesine bağlı olarak değişir. Her tür ürün için belirli bir Harmonized System (HS) kodu vardır ve bu kod, ürünün gümrük vergisi oranını belirler. Bu kodlar ve ilgili vergi oranları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Harmonize Tarife Cetveli'nde (HTSUS) bulunabilir.
 

Bir ürünün gümrük vergisi genellikle aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  1. Ürünün ABD'deki gümrük değerinin belirlenmesi.

    Bu genellikle ürünün fiyatı, sigorta ve nakliye dahil olmak üzere belirli ek maliyetleri içerir.

  2. Ürünün HS kodununun belirlenmesi ve bu kod için HTSUS'de belirtilen gümrük vergisi oranının bulunması.

  3. Ürünün gümrük değerini, bulunan gümrük vergisi oranı ile çarpılması.

    Bu ,ödenmesi gereken toplam gümrük vergisini ortaya çıkaracaktır.