A ve B hisse tipleri nedir, ne işe yararlar?

Halka açık şirketler (C Corp), dilerlerse kendi takdirine göre hisse sınıflandırması yapabilirler. Genellikle A sınıfı hisseleri yöneticiler ve kurucular alırken, B sınıfı hisseler halka açılır.
        A Sınıfı Hisseler:
  • Oy Hakları: A sınıfı pay sahipleri genellikle diğer sınıflara göre daha fazla oy hakkına sahiptir. Bu, şirketin karar verme süreci üzerinde daha fazla kontrole sahip oldukları anlamına gelir.
  • Temettüler: Şirketin kazançları üzerinde daha yüksek hak iddia edebilirler, bu da potansiyel olarak daha büyük temettüler alabilecekleri anlamına gelir.
  • Dönüştürülebilirlik: A Sınıfı hisseler genellikle diğer hisse türlerine dönüştürülemez.
       B Sınıfı Hisseler
  • Oy Hakları: B sınıfı pay sahipleri genellikle diğer sınıflara göre daha az oy hakkına sahiptir. Bazen hiç oy hakkı yoktur.
  • Temettüler: Şirketin kazançları ve temettüler üzerinde daha düşük bir hakkı olabilir.
  • Dönüştürülebilirlik: B sınıfı hisseler genellikle diğer hisse türlerine dönüştürülebilir.
Buna rağmen A sınıfı ve B sınıfı hisseler şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Çeşitli durumlarda yöneticiler tarafından B sınıfı hissenin oy oranı artırılabilir.