INC ve LLC'de vergi beyan dönemini kaçırırsam ne yapmalıyım?


Inc’ler için ayrı formlar ve süreler işlerken, LLC’ler için ayrı süreçler öngörülmüştür. Bu seneki tax return süresinin kaçırılmış olması durumunda da tax extension (süre uzatım) yapılabilmesi hala mümkündür.

INC:

Corporation’lar açısından durum şu şekildedir: Vergilerin hesaplandığı uzun mailimde S Corporation’ların gelir vergileri aynı bireysel gelir vergisi mevzuatına tabi olduğu için burada S corporation ve C corporation ayrımına gitmemiz gerekir. S Corporation’lar açısından 15 Mart vergilerini beyan etmeleri için son zamandır. Bu tarih aynı zamanda tax extension talebinde bulunmak için de son günüdür. O yüzden şirketiniz S corporation ise durum biraz daha sıkıntılı diyebiliriz. İlk aydan itibaren %5 bir vergi borcu cezasıyla karşılaşmanız mümkündür.

C corporation’lar açısından ise hem tax deadline hem de tax extension talebi için son gün 18 Nisan fakat 15’inden önce bu talepte bulunması daha sağlıklı olur. Bu konuda da S Corporation ve C Corporation’lar 1120 formunu doldurup gönderecektir. Burada en önemli nokta "estimate the tax you owe” konusudur. Müşteri tax extension talebinde bulunacaksa mutlaka vergisini yaklaşık olarak hesaplanmış şekilde tax extension da talep etmelidir. Bu bütün şirket türleri için geçerlidir.

S ve C corporation’lar aynı form üzerinden tax extension’da bulunacak. Bu form ise 7004 formu. Bu otomatik uzatma formu diye de geçer. Kişinin NRA olup olmaması bir ayrım ifade etmiyor gördüğüm kadarıyla. Şirket tipi ayrımı temel ayrım yani. Bu form ile daha sonraki bir tarihte vergilerin ödenmesi söz konusu olabilir fakat burada da yine çok önemli bir nokta bulunmaktadır. Eğer kişi tax extension’da bulunuyorsa hesapladığı yaklaşık vergi tutarıyla birlikte vergi borcunun bir kısmını da ödemelidir. Ne kadarlık bir kısmı ödenmeli konusunda bir bilgi bulamadım fakat IRS ile görüşse veya Gökhan beylerle konuşsa daha sağlıklı bilgi alır. Bu uzatılan tarih ise C ve S corporation’lar için 15 Eylüldür.

LLC:

Burada ayrımımız LLC’nin ortak sayısına göre olacaktır. Single-member LLC ise, 15 Nisan’a kadar Schedule C ve 4868 Formu ile birlikte tax extension’da bulunulabilir. Bu son tarih ve form, sole proprietorship ve single-mmeber LLC’ler açısından geçerlidir. Bu iki tip şirket de pass-through entity olduğu için bireysel vergilendirme prensipleri geçerli olacaktır. Uzatılan son tarih ise 15 Ekimdir.

Multi-member LLC’ler açısından ise hem vergi beyan tarihi hem de tax extension için son tarih 15 Mart'tır. Bunun yanında aynı C Corporation’da olduğu gibi 7004 Formu ile müracaat edilmelidir. Uzatılan son tarih ise 15 Eylül'dür.

Kişiler tax extension yapacağı sırada vergisini yaklaşık olarak hesaplamış olmalıdır ve bu vergi borcunun bir kısmını da ödemelidir. İstisnai bir uygulama olduğu için tamamen bütün borçları ve yükümlülükleri ertelemek de mümkün değildir. Eğer tax extension’da bulunmazsanız, ilk önce verginizi ödemeniz yönünde bir e-posta alırsınız. Ardından cevap alınmazsa diğer aydan itibaren %5 oranında vergi borcu artışına gidilir. Bu artış ve ceza oranı da artarak katlanır.